Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Pamukkale Teknokent Bilişim Firmalarının Küresel Rekabet ve İhracat Gücünün Arttırılması Projesi
Proje Hakkında

"2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı"na göre, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılına ulaştığımızda, 500 milyar dolar ihracat hacmi ile ülkemizin dünya ihracatından %1,5 oranında pay elde etmesi hedeflenmektedir.

Bu noktadan hareketle, T.C. Ekonomi Bakanlığı, ekonomik kalkınmanın itici gücü olarak görülen KOBİ’lerin rekabetçiliğinin ve KOBİ’lerin birlikte hareket etmelerinden doğacak sinerji ile ülkemizin uluslararası rekabet gücünün artmasına destek olmak amacıyla 23 Eylül 2010 tarihinde; proje bazlı, hedef pazar ve hedef sektör odaklı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği”ini (UR-GE) yürürlüğe koymuştur.

UR-GE Tebliği, kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmelerine yönelik ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, istihdam, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerini gerçekleştirdikleri bütünleşik bir destek mekanizmasıdır.

Pamukkale Teknokent olarak tebliğ kapsamında başvurusunu yaptığımız “Pamukkale Teknokent Bilişim Firmalarının Küresel Rekabet ve İhracat Gücünün Artırılması Projesi” 2015 yılının Haziran ayında Bakanlık tarafından onaylanarak Pamukkale Teknokent, Ekonomi Bakanlığı’nın bir iş birliği kuruluşu olmuştur.

Proje kapsamında oluşturulan kümemiz “Pamukkale Teknokent Bilişim Kümesi”nde, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren ve Pamukkale Teknokent'te ofisi bulunan 27 firma bulunmaktadır.