Pamukkale Teknoloji Transfer Ofisi

Pamukkale
Teknoloji Transfer Ofisi

Bilginin Girişimciliğe Dönüşümü

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Pamukkale TTO) 2010 yılında Pamukkale Teknokent bünyesinde burulmuş olup, 2011 yılında başladığı faaliyetleri ile 2014 yılında TÜBİTAK-TEYDEB 1601 Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı tarafından desteklenen 9 TTO’dan birisi olma başarısını göstermiştir.

Pamukkale TTO bölgesel bir nitelik taşımakta olup Güney Ege Bölgesindeki (TR32)
3 ilde (Aydın, Denizli ve Muğla) bulunan 3 üniversitede üretilen bilginin sanayiye aktarıldığı, ulusal ve uluslararası işbirliği çalışmalarının yürütüldüğü bir ofis olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Vizyon

Pamukkale Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO), bölgesel ve ulusal sosyoekonomik gelişime önemli katkılarda bulunarak “Yerli ve Milli Üretim” inisiyatifini destekleyen, üniversite ortaklarımız başta olmak üzere, üretim ve hizmet sektörlerindeki işletmelerle ve inovasyon ekosisteminde yer alan diğer tüm katılımcılarla değerli işbirlikleri kurarak uluslararası alanda tanınan bir kurum olma hedefimizdir.

Misyon

Bilgiyi ekonomiye değer katan ürün ve teknolojilere dönüştürme sürecinde önemli bir arayüz olarak hareket ederek, Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendiren bir ortamın oluşturulmasını, bilginin ekonomik değere kavuşturulması, girişimcilik ruhunun desteklenip teşvik edilmesi, hedef kitlemizin mevcut destek ve teşviklerden maksimum düzeyde faydalanabilmesi, teknolojik bilginin korunarak zengin bir Fikri ve Sınai Mülkiyet (FSM) portföyünün oluşturulması, bu portföyün etkin bir şekilde yönetilip ticarileştirilmesini amaçlar.

Pamukkale TTO

Amacı ve Faaliyetleri

Pamukkale Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), üniversitelerde  geliştirilen bilgi ve buluşların değer kazanması için, üniversiteler ile kamu ve özel sektörün bir araya geldiği etkileşimlerde köprü görevi üstlenerek, bu süreci destekleyici faaliyetler gerçekleştirir.

Farkındalık, tanıtım, bigilendirme ve eğitim hizmetleri

Ar-Ge ve inovasyon odaklı resmi / özel sektör kuruluşları ile, akademisyenler ve öğrencilere yönelik, destek programları, üniversite-sanayi işbirliği, fikri sınai mülkiyet hakları, patent ve lisanslama, girişimcilik ve şirketleşme konularında eğitim, seminer, sempozyum, kongre, çalıştay, atölye çalışması vb. etkinlikleri düzenleyerek TTO farkındalığını artırıyoruz.
Üniversitelerin sahip oldukları altyapı ve kaynaklarını iş dünyasına tanıtıyoruz.

Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler

Ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanabilecek öğrenci, öğretim elemanı ve özel sektör temsilcilerini bilgilendirerek uygun hibe destek programı ile buluşturuyoruz.
“Mentörlük Destek Programı” ile daha önce proje başvurusu yapmamış veya başvuruları onaylanmamış öğretim elemanlarını, proje deneyimine sahip meslektaşları ile buluşturarak, danışmanlık desteği almalarını sağlıyoruz.
Proje fikri ile gelen öğretim elemanlarına proje hazırlama desteği sunuyoruz.

Proje geliştirme / yönetim hizmetleri
(üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri)

Üniversitelerin sahip olduğu akademik bilginin, batma değeri ve teknolojisi yüksek ürün ve hizmete dönüşmesi amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlayarak sanayide yürütülmesine aracılık ediyoruz.

Fikri sınai hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri

Girişimcilik Ve Şirketleşme Hizmetleri