Türk Patent ve Marka Kurumu

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BİLGİ DOKÜMAN BİRİMİ – DENİZLİ

Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. bünyesinde hizmet veren Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi, Üniversite ve Sanayiye fikri ve sınai mülkiyet hakları olarak nitelendirilen; patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka, coğrafi işaretler konularında danışmanlık, bilgi ve dokümantasyon hizmeti vermektedir. Bilgi ve Doküman Birimimiz, Sanayi ve Üniversite bünyesinde fikri mülkiyetin korunması için gerekli yapıların oluşturulması, öğretim elemanları, öğrenciler, Teknoloji Geliştirme bölgesindeki firmaların ve sanayilerin buluş bildirim sayılarının arttırılması ile ortaya çıkartılan buluşların ticarileşmesi için uygun ortamın oluşturulmasında etkin rol almayı hedeflemektedir.
Bu doğrultuda;

  • Üniversite ve Teknokent bünyesi içinde FSMH ile ilgili yenilikçi ekosistemin oluşturulması ve destek mekanizmasının geliştirilmesi,
  • Üniversite ve Sanayide Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi,
  • Akademisyenlerin ileri teknolojilerde daha fazla buluş ve inovatif çalışma ortaya çıkarabilmelerinin sağlanması,
  • Buluş işlemleri, patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi sürecinde araştırmacılara bilgi, doküman ve süreç içerisinde gerekli olan diğer hizmetlerin sağlanması,
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının tanınması ve lisanslama hizmetleriyle birlikte; Ar-Ge faaliyetlerinin özendirilip teknik bilgilerin değerlendirilerek yaygınlaşması,
  • Araştırmacıların buluşlarının korunması,
  • Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili başvuruların gerçekleşmesi için patent vekillerine yönlendirme yapılması,

alanlarında hizmet vermektedir.