09/10/2023

Girişimciler Geleceği Bugünden Planlıyor

Girişimciler Geleceği Bugünden Planlıyor

KOSGEB İş Planı Ödülleri’nde; Öğrenci Girişimci, Yenilikçi Girişimci ve Kadın Girişimci kategorilerinde iş planı ile projeni sunarak büyük ödülleri kazanabilirsin.

Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile işbirliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının/iş modellerinin/iş fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır.

*Başvurular 15 Ekim 2023 – 01 Aralık 2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvuru Dokümanları için tıklayınız.

İlanın Amacı Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile iş birliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının/iş modellerinin/iş fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır.
Uygulanacak İl Denizli
Kategoriler 1.           Üniversite öğrencisi (genç) girişimci

2.           Yenilikçi girişimci

3.           Kadın girişimci (üretim, e-ticaret ve yazılım)

Kimler Başvuru Yapabilir? Tüm kategorideki girişimcilerin başvuru öncesinde KOSGEB girişimcilik (geleneksel ve ileri) eğitimini e-devletten alması gerekmektedir.

Öğrenci girişimci kategorisine Pamukkale Üniversitesinde okuyan ve girişimcilik dersi almış/alıyor olan öğrenciler başvurabilir.

Kadın girişimci kategorisine ise İmalat, e-ticaret, yazılım alanlarında faaliyet gösteren/gösterecek olan kadın girişimcilerimiz başvurabilir.

Yenilikçi girişimci kategorisine yenilikçi fikri girişimci başvuru yapabilir.

Not: Ödül verilmesi tarihi itibari ile son iki yıl içerisinde (01/03/2022 ve sonrası) işletmesini kurmuş ve/veya ödülü kazandıktan sonra işletmesinin iki yıl içerisinde kuracak girişimciler başvuru yapabilir.

Her girişimci sadece bir kategoriden başvuru yapabilir.

Başvuru Tarihleri 01/12/2023 tarihi mesai bitimine kadar başvurular ilgili kurumlara yapılacaktır.
Başvuru Dokümanı https://www.pau.edu.tr/

www.dto.org.tr

https://denizli.kosgeb.gov.tr/

https://www.pauteknokent.com.tr/

https://denizli.ticaret.gov.tr

adreslerinden indirilecektir.

Başvuru Yeri Eksiksiz bir şekilde hazırlanan iş planları PDF formatına çevrilerek CD’ye kaydedilip aşağıdaki belirtildiği gibi ile ilgili kurumlara teslim edilecektir.

o   Kadın kategorisinden başvuran girişimci TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ’ ne

o  Öğrenci kategorisinden başvuran girişimci PAU KARİYER MERKEZİ’ ne

o  Yenilikçi kategorisinden başvuran girişimci Pamukkale TEKNOKENT’E

Not: PDF formatına çevrilerek CD’ye kaydedilerek teslim edilmeyen başvurular (iş planları) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Uygun İş Fikri Konuları o  KOSGEB’in desteklediği sektörler içerisinde iş fikrinin sunulması gerekmektedir. Bunun yanında;

o  Kadın girişimci kategorisinde iş fikri konusu: İmalat, e-ticaret, yazılım alanlarında olması gerekmektedir.

o  Yenilikçi girişimcilerde iş fikri konusu: yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmeleri veya iyileştirmeleri, geliştirmeleri vb. konularda olması gerekmektedir.

İş fikrinize ait nace kodunuzu aşağıda yer alan linkten kontrol edebilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/DesteklenenSektor

Değerlendirme o  Ön değerlendirmeyi geçen girişimcilere mülakat yapılacaktır. 5 paydaş kurumun temsilcilerinin değerlendirmelerinden sonra 100 üzerinden verilen puanların ortalaması alınarak ödül sahipleri belirlenecektir.

Not: Kadın girişimci kategorisinde iş fikri orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyesinde olan girişimcilere ek 5 puan verilecektir.

İletişim o Başvuru formuna yazılan iletişim bilgilerinden mail ve telefon kullanılarak girişimci ile irtibat kurulacaktır.
Ödül İçin o  Kategorilerdeki 1, 2 ve 3. lere ödülleri kazanan girişimcilerin kurulu/kurulacak işletmesini KOSGEB’e kaydetmesi gerekmektedir.  Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. KBS’ ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Kayıt işleminden sonra İş Planı Ödülü Destek Programı Uygulama Esasları çerçevesinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.

o  Kadın girişimci Jüri özel ödülü, girişimci işletmesini Denizli Ticaret Odasına kayıtlı veya kayıt yaptırarak kurduktan sonra gerçekleştirilecektir.

o  Öğrenci ve yenilikçi Jüri özel ödülü, GİRİŞİMCİ Pamukkale TEKNOKENT’ te işletmesini kurduktan sonra gerçekleştirilecektir.

Diğer Hususlar o  İş planı ödülü yarışmasında dereceye giren iş planı/iş modeli/iş fikri konusu ile kurulu/kurulacak olan işletmenin vergi levhasında yer alan ana faaliyeti(nace kodu) uyumlu olmalıdır.

o  Sermaye şirketi başvurusu/kurulması durumunda dereceye giren girişimcinin ortaklık payı en az yüzde %50 olmalıdır.

o  Sermaye şirketi Ödül almaya hak kazanan girişimci işletmeyi münferiden temsile yetkili olmalıdır.

Sonuçlar 2024 yılı Ocak/Şubat ayında yapılacak bir organizasyonla açıklanması planlanmaktadır.
Ödüller
Öğrenci Girişimi Yenilikçi Girişimi Kadın Girişimci
KOSGEB tarafından

Birinci 25.000TL,

İkinci 20.000 TL,

Üçüncü 15.000TL, verilecektir.

Jüri Özel Ödülü (4.): Tekno-kent A.Ş. aracılığıyla

5.000 TL destek ödemesi yapılacaktır.

KOSGEB tarafından

Birinci 60.000TL,

İkinci   25 000 TL,

Üçüncü 15.000TL verilecektir.

Jüri Özel Ödülü (4.): Tekno-kent A.Ş. aracılığıyla 10.000 TL destek ödemesi yapılacaktır.

KOSGEB tarafından

Birinci 60.000TL,

İkinci  25.000 TL,

Üçüncü 15.000TL verilecektir.

4. Jüri Özel Ödülü: Denizli Ticaret Odası aracılığıyla 10.000 TL destek ödemesi yapılacaktır.

5.Kadın Koop. başvuru olması durumunda 5000 TL Koop.Özgün Ürün Ödülü verilecektir.

Paylaşın