Teknopark Şirketlerinde Uçtan Uca Teşvik Yönetimi

Teknopark Şirketlerinde Uçtan Uca Teşvik Yönetimi

Eğitim Ücretlidir.
Katılım Sertifikası verilecektir.

Konular
1. Teknopark girişimcilerine sağlanan teşvik ve destek unsurları
2. Sipariş usulü proje yönetimi ve teşvik uygulaması
3. Kazanç teşviki uygulaması
4. Katma değer vergisi istisnası uygulaması
5. Ar-Ge portal yönetimi ve mali veriler arasında uyum
6. Girişim sermayesi uygulamaları
7. Teknopark teşvik sisteminde gerçekleşen önemli değişiklikler
8. Teknopark teşvik uygulamasında karşılaşılan yaygın hatalı uygulamalar

Kimler Katılmalıdır?
1. Ar-Ge proje, Teknopark ve Ar-Ge/Tasarım merkezi yetkilileri
2. Teknopark muafiyet raporu ile Ar-Ge merkezi/Tasarım merkezi faaliyet raporu sorumluları
3. Ar-Ge/Tasarım bordro-ik yetkilileri
4. Mali işler sorumluları ve muhasebe yetkilileri

Diğer Etkinlikler